De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is geen aerobics of dansles maar wel een vrolijke en intensieve oefenmethode voor de hersenen, van jong tot oud, waarbij we in groepsverband oefeningen doen op het ritme van muziek. Deze oefeningen leiden tot verbetering van:

Geheugen – concentratie – coördinatie – balans –spraak – energie – stemming

RGM Hoe werkt het?

RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen leest de deelnemer symbolen en `vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging, welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging met rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd.

Met de symbolen stelt de RGM practitioner (docent) oefeningen samen, toegespitst op een doelgroep en passend op geschikte muziek.  Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.

Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). Ook wordt de muziek zo goed mogelijk aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.

Bent u nieuwsgierig geworden naar RGM voor u of uw kind?

Bekijk dan de cursusdata en doe mee!